Tip van de dag

Plant teentjes knoflook in losse, humusrijke grond in de periode oktober t/m half november.